Поръчка по тел.: 0899 154 345, 0878 940 155
Безплатна доставка при покупка над 120 лв. (до офис на Спиди/Еконт)

Розова кула на Монтесори

Розова кула на Монтесори

Материали

- 10 розови дървени куба, с размери от 0.7 do 7 кубични сантиметра. Кубовете се увеличават пропорционално.
- Килимче (матраче) за игра с контрастен цвят.


Демонстрация на заниманието


Въведение

Поканете детето, като му кажете, че имате нещо, което да му покажете. Помолете го да донесе килимчето си за игра и го постелете заедно на пода.
Покажете му розовата кула и му обяснете, че се състои от 10 куба, които са с различна големина. Покажете на детето как да се държат кубовете. Целта на играта е да се наредят всички кубове и да се направи от тях кула. Можете да ги подредите в редица  по големина.
Строеж на кулата:

- Покажете на детето как да пренесе кубовете на кулата бърху килимчето за игра. Пренасянето на по-големите кубове става, като поставите едната си ръка от долната, а другата ръка от горната част на куба. По-малките кубове можете да пренесете като ги държите с една ръка.

- Разпръснете кубчетата от розовата кула на килимчето за игра.
- Внимателно вдигнете най-големия куб и го поставете на килимчето, близо до детето.
- Обърнете се към детето и му кажете, че сега търсите следващия по големина куб.
- След като го намерите, с бавни движения поставете куба, който сте взели, в центъра на предходния куб.
- След като го сложите, проверете дали горният куб е добре центриран.
- Продължете да поставяте и останалите кубове в последователен ред, докато най-малкият куб не бъде поставен на върха на кулата.
- Погледнете над кулата, за да проверите дали всички кубове са центрирани.
- Позволете на детето да направи същото.
- След това минете от всяка страна на кулата и проверите дали е центрирана от всички страни.
- Детето също да провери след вас.

Демонтаж:

Демонтирайте кулата в обратния ред, в който сте я построили, като започнете от най-горното кубче.

Поканете детето да построи розовата кула само. Може да му помагате, като му задавате въпроси, например от кой куб трябва да започне и кой куб следва. Ако детето се справя, можете да го оставите да работи самостоятелно. След като я построи, го накарайте да развали кулата в обратния .
Упражнения

Упражнение 1
Детето самостотелно  изгражда кулата, както бе показано в демонстрацията.

Упражнение 2
Щом детето овладее упражненив 1, му покажете друг начин за строене. Сега не центрирайте кулата, а поставяйте кубовете така, че един от ръбовете им да съвпада с ръба на долния куб (горен десен, например).  

Говорете му с положителна интонация. Насърчавайте го и му обяснявате като използвате сравнения.

Цел


Пряка:
Да се разграничават визуално  предмети по размера им.

Непряка:
Усъвършенстване на целенасоченото движение чрез поставяне на кубовете един върху друг.
Докато прави това движение, то усъвършенства визуално-моторната си координация и придобива умение за съсредоточаване.
Подготовка за математика.
Контрол на грешката:
Детето може само да разбере, ако кубовете не са поставени в ред по големина. По този начин то само се контролира.
Визуална хармония.


Възраст: над 3 години.