Поръчка по тел.: 0899 299 067, 0878 940 155
Безплатна доставка до автомат на Box Now

Как да помогнем на детето да усвои умножението?

Как да помогнем на детето да усвои умножението?

За възрастните смятането, таблицата за умножение – всичко това е лесно и ясно. Но за едно дете математиката може да бъде трудна и неразбираема. Това може да доведе до нежелание за учене и други негативи. Въпреки, че усвояването на умножение и деление е предизвикателство за децата, факт е, че колкото по-рано се научат да го правят, толкова по-лесно ще им бъде да усвояват други по-сложни умения. Как обаче да им помогнем да разберат умножението по достъпен начин?


Съвети за по-лесно научаване на умножението

След като е усвоило добре събирането и изваждането, време е да научи умножение и деление. За да разберат дадено правило, децата търсят някаква закономерност, към която да се придържат. В този ред на мисли написването на колонки с умножението на цифрите няма да им помогне да разберат смисъла и да го прилагат. Напротив – ще ги обърка и дори може да ги откаже. Затова е важно да подходим иновативно. Ето какво може да направите.


1. Използвайте таблица за умножение и обяснете принципа ѝ

На първо място трябва да си подготвите таблицата за умножение. Най-добре използвайте тази на Питагор, защото с нея детето ще научи принципа на умножение, а не просто някакви цифри наизуст. Ако не можете да откриете таблица на Питагор, запознайте детето с комплекта дъски за умножение на Монтесори, който е на същия принцип. С помощта на 2-те големи дървени дъски и 3-те по-малки, плюс кутийката с цифри от 1 до 100, лесно ще обясните на детето си принципа на умножение.


2. Давайте прости примери за лесно проследяване на правилата

При обясненията използвайте прост пример като 2 по 3, което е същото като 2 + 2 + 2, т.е. 3 пъти по 2. Уточнете, че умножението е по-бърз и лесен начин за събиране. Също така обърнете внимание на комутативното свойство – при промяна местата на множителите, резултатът не се променя. Тоест, 2 по 5 е същото като 5 по 2 и винаги е равно на 10.

След като направите няколко такива примера с различни цифри, преминете към самата таблица (дъската от комплекта на Монтесори). Обърнете внимание, че числата в лявата колона се умножават с числата от най-горния ред. Правилният отговор се намира там, където се пресичат колоните. Намирането на отговора е много лесно – проследява се с ръка по реда и колоната и се вижда къде се пресичат.  Изтренирайте няколко пъти упражнението, за да видите дали детето го е разбрало. След това му дайте няколко примера за самостоятелна работа и след това ги проверете заедно.


3. За по-лесно разбиране на таблицата въведете правила

Важно е да въведете няколко основни закономерности, които ще са в полза на детето. Например: 

  1. Когато умножаваме по 1, числото не се променя. (например: 1 по 5 е 5, 1 по 8 е 8 и т.н.)

  2. Когато умножаваме с 5, резултатът винаги завършва на 0 или на 5. Когато числото е четно, резултатът завършва на нула. Ако е  нечетно – на 5. (примерно 5 по 5 е 25, 5 по 2 е 10)

  3. Когато умножаваме с 10, преписваме числото и му добавяме една нула. Всеки резултат в таблицата с 10 завършва с нула.

Важно е да обърнете внимание на тези детайли още при разглеждането на таблицата, за да може детето да осъзнае съответните връзки между цифрите.

Не забравяйте да го поощрите, когато е успяло, и да го окуражите да се отказва, ако е сбъркало, обяснявайки му спокойно къде е грешката.

След като сме усвоили таблицата за умножение, идва ред на делението.  В помощ при усвояване на делението идва комплектът дъски за деление на Монтесори, където принципът на работа е същият като при умножението. С помощта на дървените дъски детето лесно свиква какво да прави.


4. Каква е ползата от комплекта дъски за умножение и деление Монтесори?

Децата имат силно развита визуална памет. Когато таблицата за умножение е представена пред тях нагледно, осмислят я и я разберат, правят различни връзки. По този начин лесно запомнят и прилагат принципите на умножение, без да се налага да ги зубрят наизуст.

Трябва да сме търпеливи. Никой не е научил таблицата за умножение и деление за един ден. Важно е да се случва стъпка по стъпка, с упражнения, затвърдяване и припомняне. А като ваш верен помощник дъските Монтесори ще направят ученето лесно и приятно. Доверете се на опита и поръчайте бързо и лесно от Smartbaby.